Banner skeelerclub 2022_02

Gedragscode

In de sport is een veilige omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen van groot belang. Daarom heeft het bestuur van de IJs en Skeelerclub Lisserbroek een gedragscode opgesteld die geldt voor alle vrijwilligers die met de jeugd te maken hebben. Mochten hierover vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging. De gedragscode is hier te downloaden.

Veilig sportklimaat

Sporten bij de IJs- en skeelerclub Lisserbroek is in principe leuk en prettig voor iedereen.

Niemand hoort daarbij het slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie, intimidatie, machtsmisbruik, pesten & seksuele intimidatie/misbruik. Om dit gedrag te voorkomen heeft het bestuur van de IJSSKL gedragsregels opgesteld voor alle leden en bezoekers. De regels staan duidelijk zichtbaar op het toegangshek, in het clubhuis en op de website.

Tevens is voor alle vrijwilligers die bij onze vereniging kinderen begeleiden bij activiteiten een gedragscode opgesteld. Alle betrokken vrijwilligers hebben de gedragscode (zie hieronder) gelezen en ondertekent. Het bestuur van de IJSSKL gaat ervanuit dat de betreffende vrijwilligers zich houden aan de gedragscode.

Inmiddels heeft het bestuur van de IJSSKL besloten om voor elk bestuurslid en voor elke vrijwilliger betrokken bij kinderactiviteiten binnen onze vereniging een VOG (verklaring omtrent gedrag, getoetst door het Min. van Justitie en Veiligheid) aan te vragen.

Mocht je desondanks toch last hebben van grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging of ken jij iemand die daar last van heeft of heb je zo iets waargenomen?

Praat er altijd over met iemand. Dat kan uiteraard met je ouders of een ander familielid maar je kunt ook terecht binnen onze vereniging. We hebben inmiddels twee vertrouwenspersonen namelijk Willem van der Voorn en Bianca Remmerswaal gevraagd. Je kan Willen en/of Bianca bereiken via email . Zij nemen dan contact met je op en kunnen je melding aannemen. Ze zorgen ervoor dat de melding bij de juiste personen komt. Indien je dat wilt kan de melding anoniem.

Zo zorgt het bestuur van de IJSSKL er hopelijk voor dat het slachtoffer gehoord wordt en dat er vervolgens door het bestuur of externe partijen (politie, justitie) op basis van de feiten maatregelen worden genomen.

Je kan ook je verhaal doen bij een ander persoon. Bijvoorbeeld bij de sportbond KNSB. Informatie en contact met de vertrouwenscontactpersonen kan je vinden op: www.knsb.nl/over-de-knsb/bondsbureau/vertrouwenscontactpersonen-knsb /

Verder heb je ook Centrum Veilige Sport Nederland waar je terecht kan: www.centrumveiligesport.nl

Hoe word ik lid van de IJsbaan Lisserbroek

klik hier

Hoe beëindig ik het lidmaatschap van de IJs en Skeelerclub Lisserbroek

Stuur een mailtje aan de ledenadministratie

logo ijs en skeelerclub lisserbroek

IJs- en skeelerclub Lisserbroek

Bezoekadres:
Hillegommerdijk 53
2165 AN - Lisserbroek
Tel: 0252 - 755015

Lid worden afdeling skeelerbaan

klik hier

Beëindigen lidmaatschap afdeling skeelerbaan:
Stuur een mailtje aan de ledenadministratie

IJs- en skeelerclub Lisserbroek Bezoekadres: Hillegommerdijk 53 2165 AN Lisserbroek Tel: 0252 – 755015