Banner skeelerclub 2022_02

AVG verklaring

AVG verklaring

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat IJs- en Skeelerclub Lisserbroek het AVG-programma heeft doorlopen en dat IJs- en Skeelerclub Lisserbroek zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft IJs- en Skeelerclub Lisserbroek kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door IJs- en Skeelerclub Lisserbroek zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 17-4-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

 

Door IJs- en Skeelerclub Lisserbroek is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap en extra profielinformatie

Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;

Overeenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen

Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;

Verwerking door wie

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Ten behoeve van kleding die in bruikleen gegeven wordt , wordt aan het betreffende lid een kledingmaat gevraagd. Dit geldt ook voor de vrijwilligers en bestuursleden. Aanmelden voor nieuwsbrief

Persoonsgegevens                Naam en e-mailadres;

Overeenkomst                          Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen                           Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

Verwerking door wie Afdeling communicatie;

Bewaartermijn                        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Vrijwilligers

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst                    Vrijwilligersovereenkomst;

Verwerkingen                     Informatieverstrekking;

Verwerking door    Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder; wie

Bewaartermijn              Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

We houden alleen de NAW gegevens + telefoonnummer + email + waarvoor ze vrijwilliger zijn bij. Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst

Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief;

Verwerkingen

Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of producten/diensten;

Verwerking door wie

Afdeling marketing/communicatie;

Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar diensten/producten.

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Machtigingsformulier . Er zijn leden die niet willen machtigen.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.

Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door:

Naam vereniging:

IJs- en Skeelerclub Lisserbroek

Naam persoon:

P. Croese

Plaats:

Lisserbroek

Datum:

17 april 2018

Hoe word ik lid van de IJsbaan Lisserbroek

klik hier

Hoe beëindig ik het lidmaatschap van de IJs en Skeelerclub Lisserbroek

Stuur een mailtje aan de ledenadministratie

logo ijs en skeelerclub lisserbroek

IJs- en skeelerclub Lisserbroek

Bezoekadres:
Hillegommerdijk 53
2165 AN - Lisserbroek
Tel: 0252 - 755015

Lid worden afdeling skeelerbaan

klik hier

Beëindigen lidmaatschap afdeling skeelerbaan:
Stuur een mailtje aan de ledenadministratie

IJs- en skeelerclub Lisserbroek Bezoekadres: Hillegommerdijk 53 2165 AN Lisserbroek Tel: 0252 – 755015